Een huis kopen kost veel geld. De meeste mensen hebben zelf niet voldoende geld en hebben een lening nodig om een huis te kopen. Aan het lenen van geld zijn veel regels verbonden. Denk aan de wetgever, toezichthouder en geldgevers. 

Samen kijken wij waar uw mogelijkheden liggen! Ik help u hierbij door te luisteren naar uw wensen, mijn kennis kunde en creativiteit met u te delen. Het gevolg is dan een goed hypotheekadvies dat nu en in de toekomst bij u past.

Wat komt er kijken bij het afsluiten van een hypotheek?
Om u goed te kunnen adviseren heb ik informatie nodig. Bijvoorbeeld informatie over de waarde van de woning die u wilt kopen. Daarnaast heb ik informatie nodig over uw inkomen. Steeds vaker kan dit via uw UWV-verzekeringsbericht, of met een werkgeversverklaring. Als u ondernemer bent gaat het om uw jaarcijfers. Voor de onderneming die ten minste 1 jaar bestaat zijn er ook mogelijkheden. Voordat wij een afspraak maken stuur ik u een lijstje met de benodigde informatie en vertel ik u waarvoor deze gegevens nodig zijn.

Advies
Als alle gegevens verzameld zijn, uw wensen en uitgangspunten helder zijn, ga ik voor u onderzoeken wat uw mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld welke vorm van lenen het beste bij uw situatie past. Ik zoek voor u de geldgever en een verzekeringsmaatschappij met het gunstigste rentetarief, premie en/of de best passende voorwaarden. Voor nu en in de toekomst, dat is uw sleutel tot succes.

Actueel nieuws

Wijziging Rekenregels Inkomensbepaling Loondienst

17-1-2020 Wijziging Rekenregels Inkomensbepaling Loondienst De rekenregels voor het vaststellen van het toetsinkomen bij de Inkomensbepaling Loondienst zijn per 1 januari 2020 aangepast. Dit heeft geen gevolgen voor de werkwijze rond de Inkomensbepaling Loondienst. Wel worden enkele verbeteringen in de rekenregels doorgevoerd en verandert het UWV verzekeringsbericht van uiterlijk. Waarom veranderen de rekenregels? In januari treedt de WAB (Wet arbeidsmarkt in balans) in werking. Hierin is onder meer geregeld dat werkgever en werknemer 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar kunnen aangaan. Het volgende contract is dan automatisch een vast contract. Daarnaast wordt het gegeven ‘contractvorm’ toegevoegd aan het UWV verzekeringsbericht. Deze wijzigingen zijn verwerkt in de beslisboom van de Inkomensbepaling Loondienst. Wat verandert er? Door de aanpassing in het UWV verzekeringsbericht en de WAB hebben we een aantal verbeteringen kunnen doorvoeren:
  • De contractvorm op het UWV verzekeringsbericht wordt gebruikt om vast te stellen of een werknemer een dienstverband voor onbepaalde tijd heeft.
  • Als de contractvorm nog niet op het UWV verzekeringsbericht staat, wordt op basis van het aantal maanden dienstverband bij één en dezelfde werkgever vastgesteld of er sprake is van een vast dienstverband.
  • Dankzij het feit dat op het UWV verzekeringsbericht de contractvorm per werkgever staat vermeld, voeren we voortaan de berekeningen op werkgeversniveau uit. Dit zorgt voor een nog beter aansluitend toetsinkomen. Met name voor bijvoorbeeld mensen met een vaste baan, die er af en toe een bij- of vrijwilligersbaan naast hebben.
Hoe wordt na 1 januari 2020 omgegaan met UWV verzekeringsberichten uit 2019?
  • Een UWV verzekeringsbericht uit 2019 wordt in 2020 nog op de oude manier behandeld, dus tegen de oude rekenregels. Het in de rekentool berekende inkomen blijft dus identiek.
  • Als het verzekeringsbericht loongegevens van januari 2020 of later bevat, worden de nieuwe rekenregels toegepast.
Let op! Een UWV verzekeringsbericht is maximaal 3 maanden geldig. Dus stel je hebt een klant in november gesproken (met een UWV verzekeringsbericht, gedownload op 1 november 2019), dan kan je dit verzekeringsbericht gebruiken tot uiterlijk 31 januari 2020. Mocht in dit geval na 31 januari 2020 een offerte worden aangevraagd, dan moet de klant een nieuw UWV verzekeringsbericht aanleveren. Houd er rekening mee dat dit dan een ander toetsinkomen kan opleveren. Contact www.rijkhoffhypotheken.nl peter@rijkhoffhypotheken.nl 06 28 90 43 86