Nederlanders verhuizen gemiddeld 7 keer in hun leven. Grote kans dat u met het doorstromen naar een nieuwe woning te maken krijgt.
Een aantal aandachtspunten zijn dan van belang.

 • Hoeveel kunt u lenen voor het aankopen van de nieuwe woning?
 • Heeft u uw huidige woning al verkocht?
 • Heeft u uw huidige woning nog niet verkocht, voor welke prijs zal uw woning dan verkocht gaan worden?
 • Wanneer vindt de daadwerkelijke overdracht plaats? Kunt u de financieringen van 2 woningen betalen?
 • Heeft u een overbruggingslening nodig (voorfinanciering van uw overwaarde als u later verkoopt dan aankoopt).
 • Heeft u mogelijkheid om bestaande fiscale rechten te handhaven?
 • Kunt u uw bestaande gunstige rentecontracten meenemen?
 • Brengt uw huidige geldgever een boete in rekening indien u de woning verkoopt en uw lening hiermee aflost?

Allemaal belangrijke punten waarbij ik u graag help te zoeken naar de juiste en best passende oplossing in uw situatie.

Actueel nieuws

NHG, de gewijzigde voorwaarde per 1 juli 2021

De belangrijkste wijzigingen zijn:
 1. Hybride taxaties zijn toegestaan. Bij NHG heten die desktop taxaties. Er kan van de desktoptaxatie gebruik gemaakt worden als de LTV (Loan To Value) maximaal 90% is. Een desktoptaxatie is nog niet mogelijk bij kwaliteitsverbetering, energiebesparende voorzieningen of het energiebespaarbudget.
 2. Er moet rekening gehouden worden met het vervallen van de renteaftrek vanaf 2031. Als de renteaftrek van een eigenwoningschuld binnen 10 jaar vervalt, moet berekend worden of de maandlasten ook zonder renteaftrek nog verantwoord zijn. Het is wel toegestaan dat de lening, als deze van box 1 naar box 3 verhuist door het vervallen van de renteaftrek, aflossingsvrij met NHG voortgezet wordt. Het is de enige aflossingsvrije box 3-lening die is toegestaan met NHG.
 3. NHG stimuleert het gebruik van brondata. Geldverstrekkers mogen zelf kiezen welke brondata zij gebruiken en hoeven dit niet meer voor te leggen aan de Stichting.
 4. Bij een finale kwijting via afboeking van een deel van een restschuld, ontstaat een RN 3-codering bij de BKR. Als de praktische laatste aflossingsdatum (PLA) gelijk is aan de datum van de afboeking, vormt de BKR-codering geen beletsel om de klant te accepteren voor een NHG-lening.
 5. Klanten kunnen straks niet meer zelf een beroep doen op de hardheidsclausule. Alleen geldverstrekkers of adviseurs kunnen dat nog doen.
 6. Twee administratieve wijzigingen: verduidelijkt is dat verlening van de looptijd zonder verhoging niet mogelijk is (norm 3.1.1), maar wel als er sprake is van een verhoging (3.1.4).