Met een overbruggingshypotheek kunt u de overwaarde van uw oude huis gebruiken voor de aankoop van uw nieuwe huis. U heeft dan tijdelijk twee hypotheken en daarom ook dubbele maandlasten. Eventueel kunt u de dubbele lasten voor een deel meefinancieren.
Na verhuizing heeft u voor uw oude huis een beperkte periode recht op hypotheekrenteaftrek. Voorwaarde is wel dat uw oude huis leeg te koop staat.

Kenmerken overbruggingshypotheek

  • Overwaarde gebruiken voor uw nieuwe huis.
  • Tijdelijk twee huizen financieren als u gaat verhuizen.
  • Aflossen bij verkoop van uw oude huis.

Actueel nieuws

Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2021

15-1-2021
De Eerste Kamer heeft op 15 december 2020 ingestemd met het pakket Belastingplan 2021. Dit betekent dat er vanaf dit jaar een flink aantal belastingmaatregelen veranderen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. Overdrachtsbelasting Het kabinet verbetert de toegang voor starters tot de woningmarkt. Vanaf 2021 betalen woningkopers jonger dan 35 jaar, die een huis kopen en daar zelf in gaan wonen, eenmalig geen overdrachtsbelasting. Dat scheelt hen 2% van de aankoopprijs. Vanaf 1 april 2021 geldt de aanvullende voorwaarde dat de woning niet duurder mag zijn dan € 400.000. Kopers van 35 jaar of ouder die in de woning gaan wonen betalen 2%. Andere kopers, zoals beleggers, gaan 8% betalen. Sparen Spaarders en kleine beleggers met een vermogen tot € 50.000 (of € 100.000 met fiscaal partner) betalen vanaf 2021 geen belasting meer over dat vermogen. Het tarief van de belasting gaat wel iets omhoog van 30% naar 31%. Het aantal kleine spaarders en beleggers dat box 3-belasting betaalt, daalt hierdoor met bijna 1 miljoen mensen. Heffingskortingen Door de verhoging van de arbeidskorting uit 2022 een jaar naar voren te halen, gaat werken in 2021 meer lonen. Zowel werknemers als zelfstandigen profiteren hiervan. Deze verhoging komt bovenop een al eerder geplande verhoging voor 2021. De algemene heffingskorting gaat € 126 omhoog. In 2021 daalt het basistarief in de inkomstenbelasting van 37,35% naar 37,10%. In 2021 gaat de maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) met € 66 omlaag naar € 2.815.  Tot slot wordt ook de ouderenkorting verhoogd. Tarief inkomstenbelasting 2021 In 2021 wordt het basistarief van 37,35% voor het inkomen tot en met € 68.507 (bedrag ongewijzigd t.o.v. 2020) verlaagd met 0,25 procentpunt naar 37,10%. Het toptarief wijzigt niet en blijft 49,50%. Eigen woning
  • Beperking hypotheekrenteaftrek: In 2021 wordt de hypotheekrenteaftrek geleidelijk verder afgebouwd als het inkomen meer is dan € 68.507. De aftrekbare kosten voor de eigen woning kunnen in het belastingjaar 2021 tegen maximaal 43% worden afgetrokken, dit is een verlaging van 3 procentpunt ten opzichte van 2020.
  • Lager eigenwoningforfait:  Voor woningen met een waarde tussen de € 75.000 en € 1.110.000 daalt het eigenwoningforfaitpercentage naar 0,50%.
  • Afbouw Wet Hillen: De bijtelling bij geen of een geringe eigenwoningschuld (vanwege de afbouw van de Wet Hillen) stijgt van 6,6% naar 10%. Sinds 1 januari 2019 wordt de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (zogenoemde “Hillen-regeling”) ieder jaar verder beperkt.
Overige (belangrijke) fiscale wijzigingen vanaf 2021
  • Zelfstandigenaftrek: De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren stapsgewijs afgebouwd. Per 1 januari 2021 is de zelfstandigenaftrek verlaagd van € 7.030 naar € 6.670. Hiermee worden de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers kleiner. Zelfstandigen profiteren in 2021 in het algemeen wel van hogere heffingskortingen en een lager basistarief in de inkomstenbelasting.
  • Fiscale bijtelling auto van de zaak:  Net als in voorgaande jaren blijft de bijtelling voor benzine- en dieselauto’s en hybride aangedreven modellen 22%. Om elektrisch rijden te stimuleren, rekent de Belastingdienst ook in 2021 een lagere bijtelling voor volledig elektrisch aangedreven auto’s. Omdat de elektrische auto steeds populairder wordt, bouwt de fiscus die stimulans gestaag af. Voor 2021 geldt een bijtelling van 12% over de eerste € 40.000 van de cataloguswaarde. Over de rest van de cataloguswaarde rekent de fiscus het reguliere bijtellingstarief van 22%. In 2020 gold nog een bijtelling van 8% met een hogere drempelwaarde van € 45.000.
 
Contact www.rijkhoffhypotheken.nl peter@rijkhoffhypotheken.nl 06 28 90 43 86